Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr 1/2019 Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi

z dnia 2 stycznia 2019 r.

w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe