Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/29/19 Rady Gminy Siemkowice

z dnia 21 stycznia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe