Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/48/19 Rady Gminy Ujazd

z dnia 21 stycznia 2019 r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe