Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Starosty Wieluńskiego

z dnia 2 stycznia 2019 r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe