Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego; Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe