Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 7/2019/OK Burmistrza Miasta Ozorkowa; Zarządu Powiatu Zgierskiego

z dnia 31 stycznia 2019 r.

do porozumienia Nr 2/2012/OK zawartego w dniu 18 maja 2012 r. w sprawie przekazania Gminie Miasto Ozorków prowadzenia Młodzieżowego Domu Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie, jako zadania publicznego o charakterze powiatowym w zakresie edukacji publicznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe