Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego; Wójta Gminy Lubochnia

z dnia 3 grudnia 2018 r.

do porozumienia międzygminnego z dnia 29 grudnia 2017 r. którego przedmiotem jest powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe