Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/10/2019 Rady Miasta Skierniewice

z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Skierniewice na lata 2019-2023

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe