Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 7 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego; Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 22 stycznia 2019 r.

do porozumienia międzygminnego z dnia 29 grudnia 2017 r., którego przedmiotem jest powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe