Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/163/19 Rady Miejskiej w Łodzi

z dnia 6 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe