Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Łodzi

z dnia 6 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2016-2020

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe