Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/39/19 Rady Gminy Zapolice

z dnia 14 lutego 2019 r.

w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zapolice"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe