Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/47/19 Rady Gminy Zapolice

z dnia 14 lutego 2019 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci zasiłków okresowych, zasiłków celowych i pomocy rzeczowej, będących w zakresie zadań własnych, przyznanych pod warunkiem zwrotu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe