Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wójta Gminy Mniszków; Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie powierzenia przez Powiat Opoczyński Gminie Mniszków zadania związanego z zarządzaniem drogą powiatową polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże - Owczary - granica powiatu opoczyńskiego/piotrkowskiego w części dotyczącej sporządzenia dokumentacji projektowej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe