Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/47/2019 Rady Gminy Wierzchlas

z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, leśnego, w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe