Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/32/19 Rady Gminy Nowe Ostrowy

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy Nowe Ostrowy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe