Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 41/IV/19 Rady Miejskiej w Pajęcznie

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pajęczno na lata 2019-2023

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe