Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 43/IV/19 Rady Miejskiej w Pajęcznie

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Pajęczno w prawo własności tych gruntów oraz wysokości stawek tych bonifikat

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe