Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Postanowienie nr 45/2019 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I

z dnia 3 kwietnia 2019 r.

w sprawie podziału Miasta Skierniewice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe