Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/46/19 Rady Gminy Pątnów

z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr V/29/19 Rady Gminy Pątnów z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe