Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 88/2019 Wojewody Łódzkiego

z dnia 4 kwietnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Łódzkiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Łodzi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe