Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/166/19 Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia 28 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr XV/174/15 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wysokości opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe