Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/32/2019 Rady Miasta Skierniewice

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice (obszar ograniczony ulicami: Widok, Nowobielańską, Armii Krajowej i Księdza Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego) uchwalonego uchwałą Nr 56/2000/25 Rady Miasta Skierniewice z dnia 13 lipca 2000 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe