Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/42/2019 Rady Miasta Skierniewice

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Skierniewice w 2019 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe