Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Zelowie

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w Gminie Zelów na rok 2019"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe