Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Zelowie

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zelów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe