Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 8/2019 Prezydenta Miasta Sieradza; Wojewody Łódzkiego

z dnia 3 kwietnia 2019 r.

w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-05-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe