Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu II

z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie nieprzeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pątnów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-05-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe