Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII.47.19 Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rawa Mazowiecka w 2019 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-05-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe