Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/56/19 Rady Gminy Sulmierzyce

z dnia 18 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierze?tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnos´ci zwierza?t na terenie Gminy Sulmierzyce na rok 2019"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-05-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe