Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie Starosty Radomszczańskiego

z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie zaproszenia organizacji pozarządowych, fundacji i jednostek samorządu terytorialnego z obszaru powiatu radomszczańskiego, do zgłoszenia kandydatów na czlonków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Radomszczańskim

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-05-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe