Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/77/2019 Rady Gminy Ksawerów

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia wymiaru czasu pracy innych pracowników pedagogicznych, zatrudnionych w szkołach przedszkolu prowadzonych przez Gminę Ksawerów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-05-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe