Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Gminy Burzenin

z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki za pojemnik określonej pojemności

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe