Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Burzenin

z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie gminy Burzenin

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe