Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/70/19 Rady Gminy Zapolice

z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr VII/54/19 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zapolice na rok 2019

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe