Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/63/19 Rady Gminy Widawa

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/47/19 Rady Gminy Widawa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widawa w roku 2019"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe