Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy w Łubnicach

z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie szczególnych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łubnice i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe