Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/47/19 Rady Gminy Zduny

z dnia 30 maja 2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/222/18 Rady Gminy Zduny z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zduny

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe