Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 3/GK/2019 Burmistrza Łasku; Wójta Gminy Dobroń

z dnia 31 maja 2019 r.

do Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Łask przez Gminę Dobroń zadania w zakresie lokalnego transportu publicznego zawartego w dniu 22 kwietnia 2016 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe