Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/77/2019 Rady Gminy Bedlno

z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe