Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/357/19 Rady Miejskiej w Łodzi

z dnia 5 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe