Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 4 Burmistrza Miasta Konstantynowa Łódzkiego; Prezydenta Miasta Łodzi

z dnia 13 czerwca 2019 r.

do Porozumienia Międzygminnego z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe