Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/93/2019 Rady Miejskiej w Drzewicy

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drzewica w 2019 roku"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe