Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/45/19 Rady Gminy Maków

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Maków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Maków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe