Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/54/19 Rady Gminy Witonia

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Witonia

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe