Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Gminy Wodzierady

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/41/2019 Rady Gminy Wodzierady z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wodzierady na 2019 rok"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-07-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe