Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/75/19 Rady Gminy Zapolice

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zapolice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-07-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe