Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/77/19 Rady Gminy Zapolice

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/19 Rady Gminy Zapolice z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-07-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe