Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 204/2019 Wojewody Łódzkiego

z dnia 30 lipca 2019 r.

w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do gruntów Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe położonych na terenie Gminy Konopnica

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-08-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe