Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/95/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 16 maja 2019 r.

o zmianie uchwały Nr XXXVIII/346/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-08-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe